Pasportizace staveb

 

Tato činnost je jednou z několika důležitých potřeb každého investora revitalizace stavby, který v rámci zakoupení objektu nebo plánovaných stavebních úprav objektu nedisponuje žádnou projektovou dokumentací, podle které by bylo možné záměr realizovat.

Pro tyto účely zajišťujeme zpracování projektové dokumentace současného stavu objektu v rozsahu takzvaného pasportu stavby. Nejprve je proveden důkladný vizuální stavebně technický průzkum, nafocení jednotlivých částí objektu s důrazem na zjištěné poruchy a nedostatky, dále se provede zaměření, na jehož základě zpracujeme kompletní výkresovou dokumentaci (jednotlivá podlaží, potřebné řezy a pohledy, průvodní zpráva).

Tato dokumentace slouží pro potřeby vlastníka objektu nebo jako podklad pro navržení stavebních úprav. Bez důkladného zaměření není možné zpracovat kvalitní návrh.

Zároveň je možné zpracovat pasportizaci dokončených realizací staveb, kde se investor odchýlil od původního projektu. Tato dokumentace pak slouží k realizaci kolaudace objektu.

 

Klientům, kterým je realizována pasportizace stavby, nabízíme i veškeré následné služby v oblasti zpracování architektonického návrhu úprav či rozšíření stavby, zpracování projektové dokumentave stavebních úprav, přístavby či nástavby, zajištění veškerých souhlasů a povolení, položkové rozpočty, vedení a zajištění provedení celé akce.

 

Máte-li zájem o zpracování nabídky na tyto služby, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře či na telefonu +420 604 858 112.

pracovní doba:    pondělí - pátek    6:00 - 16:00

 

Kontakt

Ing. Jan Mácha

kancelář:
Josefa Hory 33
Dvůr Králové nad Labem
544 01

+420 604 858 112
IČ: 869 65 280

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode